Tko smo mi?

Tvrtka A&C Automationssysteme & Consulting GmbH osnovana je 1979. godine pod imenom Leo Stadlmayr Electrical & Control Systems. Pružamo industrijska rješenja u području automatizacije te nudimo naše usluge diljem svijeta. Naša stručnost obuhvaća različite industrije i automatizacijske sustave s asortimanom usluga koji se neprestano širi.

Naše usluge

A&C pruža usluge instrumentacije, upravljanja i regulacije u polju automatizacije industrijskih postrojenja. Naše usluge uključuju savjetovanje, razvoj hardware i software rješenja, rješenja "ključ u ruke", izrada sučelja... Više

Sustavi i alati

Tijekom svih godina rada neprestano smo proširivali naš portfolio sustava i alata koje koristimo. Kliknite ovdje za pregled.

Projekti "ključ u ruke"

Osim prethodno opisanih usluga, A&C nudi industrijska rješenja po sustavu "ključ u ruke".
To bi, primjerice, mogli biti procesni sustavi s više programabilnih kontrolera i sustava poslužitelj-klijent za upravljanje i arhiviranje podataka, PLC sustavi za upravljanje strojeva, migracije sustava... Više

Migracije

Iskustvo pokazuje da je životni vijek strojeva i procesnih postrojenja često duži od njihovih upravljačkih i sklopnih sustava. Modernizacija stroja ili postrojenja novim sklopnim i upravljačkim uređajima može značajno poboljšati iskoristivost i produktivnost proizvodnog procesa.

Nudimo modernizaciju transportnih sustava, sustava paletiranja i punjenja, kao i sustava za pilanje i obradu drva te za sortiranje.. Više

Industrijske mreže

Sigurnost, stabilnost i pouzdanost industrijskih mreža, povezujući s jedne strane kontrolere sa serverima, te s druge strane s operatorskim stanicama, omogućuju nesmetan rad postrojenja.
Sastavni dio implementacije industrijskih mreža je i realizacija sigurnog pristupa iz vanjskog svijeta, uključujući daljinsko održavanje, uredske mreže i sl. ... Više

Software aplikacije

Razvijamo upravljačke aplikacije na temelju funkcijskih opisa, funkcijskih planova, interlock dijagrama ili starih upravljačkih aplikacija.
A&C će usmeno predočene funkcijske opise pretvoriti u tekstualni oblik te ih prezentirati klijentima ili operaterima radi provjere i potvrde. Ukoliko se radi o projektima migracije... Više

Projektiranje hardwarea

Na početku svakog projekta s klijentom prolazimo sve stavke ključne za projektiranje postrojenja. Iskustvo naših inženjera omogućuje im interdisciplinarno razmišljanje, te znaju koje vanjske faktore treba uzeti u obzir tijekom projektiranja... Više

Savjetovanje

A&C pomaže klijentima kroz sve faze realizacije projekta, kako za "greenfield" tako i za "brownfield" projekte. Ispitujemo početno stanje postrojenja te određujemo potrebne mjere... Više

Robotika

Neovisno o upotrebi, za sastavljanje, slaganje, montiranje, paletiranje, rukovanje dijelovima, bojanje, rezanje ili zavarivanje, roboti su neophodni u proizvodnji, logistici ili laboratorijskom okruženju... Više

Sustavi kamera

Kamere danas možemo smatrati „očima“ automatizacije. „Machine vision“ uključuje tehnologije i metode koje omogućuju automatsku inspekciju temeljenu na slikama te analizu primjena kao što su automatizirana kontrola kvalitete, kontrola procesa i navođenje robota.... VišeMI SMO
0
STRUČNJAKA


S VIŠE OD
000
PROJEKATA

U PREKO
0
ZEMALJA


VAŠ
100.
IZBOR

Usluge

A&C pruža usluge instrumentacije, upravljanja i regulacije na području automatizacije industrijskih postrojenja.

A&C nudi navedene usluge pojedinačno ili paušalno u sklopu jasno definiranog opsega projekta. Projekte realiziramo standardnim CAE sustavima, sustavima za kontrolu procesa (PCS) te programabilnim logičkim kontrolerima (PLC), prvenstveno u papirnoj, čeličnoj te industriji proizvodnje plastičnih masa, kao i u cementnoj, automobilskoj,

drvnoj industriji te u logističkim postrojenjima (sortirni centri). Kroz projekte u navedenim industrijama, stekli smo iskustvo na području proizvodnje energije, obrade otpadnih voda kao i općenito u kontinuiranim proizvodnim procesima.

Sustavi i alati

Kontinuirano širimo portfolio sustava i alata koje koristimo. Pregledajte što koristimo, po kategorijama.

Ključ u ruke projekti

A&C isporučuje, dodatno na dosad opisane usluge, i projekte po sustavu “ključ u ruke”. Primjerice, to mogu biti sustavi za kontrolu procesa (PCS) s više procesnih kontrolera te sustavom server-klijent za upravljanje postrojenjem te arhiviranje podataka, PLC kontroleri za upravljanje strojevima, migracije (npr. zamjena zastarjelog kontrolera s novijim modelom ili PLC-om drugog proizvođača), integracija novih dijelova postrojenja u postojeći sustav za kontrolu procesa, ili sustavi za kontrolu kvalitete bazirani na kamerama/senzorima, prema zahtjevima klijenta.

Sustavi za upravljanje procesima

A&C projektira hardware i software rješenja prema zahtjevima i specifikacijama klijenta. Upravljačke i računalne, kao i periferne, ormare projektirane od strane A&C-a proizvode naše dugogodišnje partnerske tvrtke. Trenutni PCS sustavi pružaju i mogućnost virtualizacije operatorskih stanica. Našim klijentima možemo usporediti i prezentirati tehničke i financijske prednosti i nedostatke virtualnih u odnosnu na konvencionalne sustave za specifične slučajeve.
Nakon inženjeringa, A&C priprema odgovarajuće testno okruženje, bilo kao simulacija ili na realnoj opremi, u kojem se zajedno s klijentom testira razvijeno rješenje. Po uspješnom završetku svih testova, faza puštanja u pogon započinje.
Rado uključujemo naše klijente kroz više faza inženjeringa, testiranja i puštanja u pogon – radi uštede na troškovima projekta s jedne strane, dok s druge strane takav oblik zajedničkog djelovanja klijentima olakšava kasnije održavanje i eventualne manje izmjene na PCS-u.

PLC
Slično kao i kod sustava za kontrolu procesa, A&C projektira hardware i software prema zahtjevima i specifikacijama klijenta. Upravljačke i periferne ormare projektirane od strane A&C-a proizvode naše dugogodišnje partnerske tvrtke, a ugrađeni paneli i računala služe kao korisničko sučelje za upravljanje strojem.

Sustavi za testiranje i inspekciju

Na temelju specificiranih zahtjeva klijenta, A&C izrađuje konceptni sustav za testiranje i inspekciju baziran na kamerama ili senzorima. Takav sustav je moguće integrirati u postojeći proces proizvodnje (povezivanjem s postojećim kontrolerima, sustavima kontrole procesa ili OPC serverima) ili instalirati kao samostalno rješenje sa zasebnim kontrolerom i upravljačkom jedinicom – ovisno o potrebama klijenata ili proizvodnog procesa.

QCS, regulacija profila širinom stroja ili u smjeru proizvodnje

Početno razvijena za "coating" (oblaganje kartonskog sloja) liniju pri proizvodnji pakiranja za napitke, naša PCS7 aplikacija za regulaciju profila širinom stroja ili u smjeru proizvodnje se sada koristi i u proizvodnji papira te kartona. A&C QCS aplikacija je programirana u SCL-u. Iako je do sada bila većinom korištena u PCS 7 okruženju, aplikacija može biti realizirana i u drugim PCS ili PLC okruženjima.

Migracije

Iskustvo pokazuje da je životni vijek strojeva i procesnih postrojenja često duži od njihovih upravljačkih i sklopnih sustava. Modernizacija stroja ili postrojenja novim sklopnim i upravljačkim uređajima može značajno poboljšati iskoristivost i produktivnost proizvodnog procesa. Sukladno tome nudimo modernizaciju transportnih sustava, sustava paletiranja i punjenja, kao i sustava za pilanje i obradu drva te za sortiranje također i po fiksnim cijenama ukoliko je to zatraženo.

 • Revizija dokumentacije

  Migracija je savršen okvir za ažuriranje dokumentacije. A&C može aktualizirati Vašu postojeću elektro dokumentaciju kao i zamijeniti postojeći upravljački ormar novim.

 • Prilagodba koncepta upravljanja i sigurnosti

  Prilikom promjene softwarea postrojenja, ključno je iznova procijeniti sigurnosne rizike za osoblje. Promjena softwarea je također odlična prilika za poboljšanje koncepta upravljanja postrojenjem.

 • Reprogramiranje i proširenje

  Ključna točka migracije. A&C se specijalizirao za prilagodbu starih sustava na moderne sustave upravljanja. Pritom se optimiziraju procesi i uvode nove funkcije, kako bi, na primjer, bio olakšan pristup i rad servisnom osoblju.

 • Sučelja prema drugim sustavima

  Dakako, postojeći sustavi moraju komunicirati s novim sustavom. A&C prilagođava i testira sučelja kako bi nesmetana komunikacija bila moguća.

Industrijske mreže

Sigurnost, stabilnost i pouzdanost industrijskih mreža, povezujući s jedne strane kontrolere sa serverima, te s druge strane s operatorskim stanicama, omogućuju nesmetan rad postrojenja.
Sastavni dio implementacije industrijskih mreža je i realizacija sigurnog pristupa iz vanjskog svijeta, uključujući daljinsko održavanje, uredske mreže, aplikacije za prikupljanje podataka i sl. A&C nudi planiranje novih mreža, prilagodbu i obnovu postojećih mreža, rad na industrijskim mrežama, menadžment udaljenog pristupa te detekciju grešaka u industrijskim mrežama.

Software aplikacije

U A&C-u razvijamo upravljački software na temelju funkcijskih opisa, funkcijskih planova, ili starih upravljačkih softwarea. Funkcijski opisi i planovi mogu biti u pismenom ili usmenom obliku.
Usmeno prenesen opis ili plan razrađujemo u pismenom obliku prije prezentiranja klijentu ili operateru kako bi potvrdili funkciju tražene aplikacije. Za migracijske projekte poput zamjene kontrolera 1:1, gdje se zastarjeli kontroler zamjenjuje sa suvremenim upravljačkim sustavom bez promjena brzine ili dodavanja novih strojeva i funkcija na temelju starog softwarea ili samo na postojećem dijagramu ožičenja, uključeno je provođenje detaljne provjere funkcija i dokumentacije, ukoliko je potrebno i zajedno s operaterima. Aplikacija za upravljačke sustave i PLC-ove su programirane i testirane od strane naših programera. Testiranje se provodi u sklopu FAT-a (Factory Acceptance Test) ili SAT-a (Site Acceptance Test) s ili bez klijenta/operatera.

Za sučelje čovjek-stroj, HMI (Human Machine Interface), dajemo prijedloge i podnosimo ih klijentu na provjeru i odobrenje. HMI također prolazi kroz fazu testiranja kako bi bio odobren za puštanje u pogon.
Iznimnu važnost A&C pridaje osiguranju sudjelovanja programera prilikom puštanja u pogon za dijelove programa koji su osobno programirali. To omogućuje klijentu komunikaciju s istim osobama tijekom cijelog projekta te izbjegava rizik da se koncept isporučenog programa u potpunosti promjeni tijekom puštanja u pogon. Nakon završetka puštanja u pogon, ovisno o veličini projekta, programer ostaje na licu mjesta kako bi pružio podršku tijekom proizvodnje. Tijekom tog razdoblja od kupca se traži da prođe kroz sve varijante proizvodnih procesa kako bi se otkrili i otklonili bilo kakvi kvarovi.

Planiranje hardwarea

Osnovno planiranje:
Na početku svakog projekta s klijentom u četiri oka prolazimo kroz najbitnije točke dizajna postrojenja. Uspostavlja se stalna komunikacija između klijenta i naših stručnjaka kako bi se izgradilo povjerenje te izbjegli mogući nesporazumi.


 • Koncepti za sustav automatizacije
 • Izrada zahtjeva i specifikacija performansi
 • Definiranje funkcija, uključujući izradu funkcijskih dijagrama
 • Specifikacije planiranih uređaja - senzori, aktuatori i sl.

Detaljno planiranje:
Veliko iskustvo naših inženjera stečenog kroz godine rada na različitim projektima daje im prednost interdisciplinarnog razmišljanja. Tako tijekom planiranja imaju u vidu širu sliku pa su u mogućnosti predvidjeti moguće probleme te unaprijed pronaći rješenje. Bez obzira na opseg projekta - bilo da se radi o novom sustavu, izmjeni/proširenju postojećeg sustava ili naknadnoj ugradnji - potrebna se dokumentacija, u skladu sa svim relevantnim standardima i propisima, ažurira tijekom cijelog projekta.


 • Planiranje razdjelnika te sklopnih i upravljačkih ormara
 • Planiranje kontrolnih i nadzornih sustava
 • Stvaranje električnih veza između raznih komponenti (engl. hook-ups)
 • Planiranje sustava sabirnica
 • Potvrda o ispunjenju sigurnosnih zahtjeva, Safety Integrity Level (SIL)
 • Isporuka potrebnih električnih shema, dijagrama ožičenja i popisa opreme

Savjetovanje

A&C pomaže svojim klijentima kroz čitavo trajanje E/I&C projekta, bilo da se radi o "greenfield" ili "brownfield" projektu. Ispitujemo početnu situaciju postojećeg postrojenja i utvrđujemo koje mjere je potrebno poduzeti. Ažuriramo postojeću dokumentaciju prema najnovijim standardima.
Nadalje, našim klijentima pružamo podršku u modernizaciji njihovog rada u području elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija te im dajemo preporuke kako to učiniti u skladu s najnovijim trendovima u industriji. A&C za svoje klijente priprema dokumentaciju za natječaj i unaprijed definira sve uključene stavke, što kupcu daje izvrsnu osnovu za usporedbu pristiglih prijedloga. Također manje je prostora za pogrešno tumačenje ponuđivača, čime se smanjuje vjerojatnost od pojavljivanja bilo kakvih dodatnih troškova. A&C pruža aktivnu podršku u pregovorima pri odabiru dobavljača i dodjeljivanju ugovora. Nakon dodjele ugovora, A&C pomaže pri upravljanju projekta i koordiniranju između različitih dobavljača radi pridržavanja postavljenim vremenskim i tehničkim uvjetima.

Klijenti su nas u više navrata odabrali radi osposobljavanja njihovih radnika za rad s novim sustavima. Naš pristup ovakvim zahtjevima je održavanje raznih radionica s našim klijentima.
Ovisno o specifičnoj potrebi (operateri, održavanje ili administracija) i na temelju postojećeg sustava u klijentovom postrojenju A&C sastavlja dokumente o obuci i priprema strukturu testova za radionicu. Mjesto održavanja radionica može biti prostor osiguran od strane kupca kao i A&C-ov ured. S obzirom na troškove, radionice doživljavamo kao projekt. Naplaćujemo stvarne izdatke ili, ako su ciljevi radionice jasno definirani, nudimo radionice po unaprijed dogovorenoj cijeni. Osnova za naplatu je uvijek vrijeme potrošeno od strane A&C, a ne broj sudionika radionice.
Našim klijentima tijekom cijele suradnje pružamo podršku s našim dugogodišnjim projektnim iskustvom u implementaciji E/I&C hardware i software projekata.

Robotika

Bilo da se radi o montaži, paletiranju, slaganju, obradi dijelova, pakiranju, zavarivanju, rezanju, itd.; roboti su praktički neophodni u proizvodnji, logistici ili laboratorijskom okruženju, bilo u suradnji s ljudima ili u suradnji s drugim uređajima u postrojenju putem sučelja za strojno upravljanje ili višim nivoima sustava upravljanja procesom ili u MES-u (Manufacturing Execution System).
A&C upravo tu vidi polaznu točku. Desetljećima se bavimo sustavima upravljanja strojevima i upravljanjem procesima, pa je bio logičan korak da proširimo svoj portfelj na usluge robotike. Mi smo EPSON Integrator i kupcima nudimo savjetovanje i usluge oko korištenja robota i njihove integracije u postojeće ili novo proizvodno okruženje.

Sustavi kamera

Kamere danas možemo smatrati „očima“ automatizacije. „Machine vision“ uključuje tehnologije i metode koje omogućuju automatsku inspekciju temeljenu na slikama te analizu primjena kao što su automatizirana kontrola kvalitete, kontrola procesa i navođenje robota. Sukladno tome, metode snimanja i obrade slika s industrijskog aspekta konstantno dobivaju na važnosti, dok tržište vizualne inspekcije raste.
Sustavi za obradu slika temeljeni na umjetnoj inteligenciji koriste „Deep Learning“ - proces strojnog učenja. Na primjer, umjetne neuronske mreže – algoritmi, modeliraju se kako bi se otkrili nedostatci, napravile klasifikacije ili ocijenila (površinska) kvaliteta krajnjeg proizvoda

Algoritmi se treniraju korištenjem podataka, a poboljšavaju se putem pokušaja i pogrešaka, što rezultira kontinuiranim povećanjem sposobnosti donošenja vlastitih predviđanja ili odluka.
Dizajniramo, izrađujemo i isporučujemo sustave inspekcije temeljene na kamerama i senzorima za vaše željeno automatizacijsko rješenje te vas rado savjetujemo o vašem projektu.